Uvjeti korištenja – osiguranja

Uvjeti korištenja:

 

Članak 1.

1.1. Usluga mPlati omogućuje kupnju proizvoda i usluga za ugovorene partnere u Republici Hrvatskoj, a naplata se vrši preko mobilnog računa Telekom operatera.

Članak 2.

2.1. Način plaćanja računa,prve rate police ili uplate po ponudi za proizvode i usluge odvija se na sljedeći način: Korisnik plaća račun slanjem SMS poruke s odgovarajućom aktivacijskim kodom na kratki broj 705100. Aktivacijski kôd kreira ovlašteno mPlati prodajno mjesto davatelja proizvoda i usluga u trenutku prodaje.

2.2. Korisnik prima potvrdu plaćanja u obliku SMS poruke na svoj mobilni telefon s podacima o:

  • Datumu provođenja transakcije
  • Broju računa, ponude ili police
  • Naplaćenom iznosu
  • Ugovornom partneru
  • Iznosu naknade za plaćanje

2.3. U slučaju da sustav ne zaprimi informaciju o nalogu za plaćanje od strane Korisnika, zahtjev će biti storniran i transakcija se neće provesti niti naplatiti Korisniku o čemu će biti obaviješten SMS porukom.

2.4. U slučaju nemogućnosti provođenja transakcije iz bilo kojeg drugog razloga, ista će biti stornirana te Korisniku neće biti terećena na njegov račun o čemu će biti obaviješten SMS porukom.

Članak 3. (Cijene)

Cijena usluge je utvrđena cjenikom pojedinog davatelja roba i usluga. Cijena naknade za plaćanje za Korisnike iznosi:

  • 0,65kn (s PDV-om), jednokratno za T-Mobile, Simpa i Bon Bon korisnike
  • 0,89kn (s PDV-om), jednokratno za A1 korisnike.

Iznos cijene roba i usluga te naknade za plaćanje teretit će račun Korisnika samo u slučaju uspješno provedene transakcije.

Uvjeti se primjenjuju od 02.11.2015. godine.

 

LOGOTIP_trilix

 

Nazad na mPlati za osiguranja