mPlati – donacije

Donacije

1.

 

 

 

Usluga se koristi slanjem SMS poruke sa vašeg mobilnog uređaja na kratki broj 705103 i sadržajem koji predstavlja iznos donacije (10).

2.

 

 

 

Slanjem SMS poruke izvršili ste donaciju!

Reference

uslugu mogu koristiti korisnici:

BONBON-08
T_logo

Česta pitanja i

Uvjeti korištenja