Smartica

Mobilna aplikacija za kupovinu, aktivaciju i validaciju putnih karata u javnom gradskom prijevozu