mPlati – osiguranja

mPlati osiguranja u praksi

1.

device-screen_pp1

 

 

Prodajni predstavnik pristupa mPlati Aplikaciji pristupa preko smartphone mobilnog uređaja te unosi broj police, ponude ili računa i iznos kojeg kupac treba platiti.

2.

device-screen_pp2

 

 

Aplikacija kreira aktivacijski kôd i QR kôd za brzi unos sadržaja.

Kupac skenira QR kôd ili upisuje aktivacijski kôd u sadržaj SMS-a

 

3.

device-screen_pp3

 

 

Prodajnom predstavniku dolazi poruka obavijesti o uspješno provedenoj transakciji preko mPlati aplikacije, a kupcu dolazi poruka obavijesti o uspješno provedenoj transakciji putem SMS-a

Reference

Uslugu mogu koristiti korisnici:

a1

Česta pitanja i

Uvjeti korištenja